na
CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
THÔNG BÁO CỦA UBND XÃ VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ NHU CẦU CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI CÁC THỬA ĐẤT VƯỜN, AO ĐÃ ĐƯỢC CẤP GCN QSD ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN XÃ PHẠM KHA
01/11/2022 10:06:21

Thực hiện Công văn số 2691/UBND-TNMT ngày 28/10/2022 của UBND huyện Thanh Miện về việc đăng ký chuyển mục đích sử dụng thửa đất vườn, ao không được công nhận là đất ở, thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

Để có căn cứ quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2023 cho các hộ gia đình, cá nhân có thửa đất vườn, ao đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nay có nhu cầu xin chuyển mục đích sử dụng đất sang làm đất ở.

            UBND các xã Phạm Kha thông báo cho các toàn thể nhân dân trên địa bàn xã nội dung sau:

Các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao trong Giấy chứng nhận quyền sử đất sang làm đất ở. Photo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nộp cho đồng chí địa chính xây dựng, tại Bộ Phận một cửa, UBND xã (vào giờ hành chính) để UBND xã căn cứ tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền lập kế hoạch sử dụng đất cho nhân dân.

Thời gian cho các hộ đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất từ 7h00’ ngày 01/11/2022 đến hết 17h00’ ngày 07/11/2022.

Đây là nội dung quan trọng liên quan đến việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất năm 2023, quá thời gian trên nếu hộ gia đình nào không đăng ký coi như hộ gia đình, cá nhân đó không có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023.

Vậy, UBND xã Phạm Kha thông báo nội dung trên để nhân dân được biết.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 01 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 156
Trước & đúng hạn: 156
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:31/01/2023 05:09:41)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ PHẠM KHA - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Văn Quynh

Địa chỉ: UBND xã Phạm Kha

Điện thoại: 0986047475

Email: vuvanquynh67@gmail.com

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 4
Tất cả: 17,910