AN NINH-QUỐC PHÒNG
BCHQS XÃ PHẠM KHA ĐẠT THANH TÍCH CAO THAM GIA HỘI THI CÁN BỘ CHÍNH TRỊ, CÁN BỘ GIẢNG DẠY CHÍNH TRỊ GIỎI LLVT HUYỆN NĂM 2023
16/03/2023 02:17:05

Hai ngày 14,15/3, Ban CHQS huyn Thanh Min t chc Hi thi cán b chính tr, cán b ging dy chính tr gii LLVT huyn năm 2023. Tham d hi thi, đồng chí Vũ Th Đào - Chính trị viên phó BCHQS xã đã tham dự đầy đủ 6 nội dung thi theo yêu cầu của BCHQS huyện với các nội dung: soạn giáo án giảng dạy, giảng bài trình chiếu, viết bài chính luận, thi điều lệnh đội ngũ và bài bắn súng ngắn K54 mục tiêu bia 4c… với tinh thần tích cực, chủ động, đại diện BCHQS xã đã hoàn thành tốt những nội dung của hội thi.

Kết thúc Hi thi, Ban CHQS huyn đã trao gii nht cho đồng chí Vũ Th Đào - Chính trị viên phó BCHQS xã Phạm Kha, 02 gii nhì và 03 gii ba cho các thí sinh tham gia hi thi cán b chính tr, cán b ging dy chính tr gii LLVT huyn năm 2023, đồng li lựa chọn đồng chí tham gia Hi thi cp tnh.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1961
Trước & đúng hạn: 1961
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:01/06/2023 16:16:46)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ PHẠM KHA - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Văn Quynh

Địa chỉ: UBND xã Phạm Kha

Điện thoại: 0986047475

Email: vuvanquynh67@gmail.com

Đang truy cập: 7
Hôm nay: 28
Tất cả: 22,026