na
VĂN HÓA-XÃ HỘI
CHI BỘ TRƯỜNG THCS PHẠM KHA - ĐẢNG BỘ XÃ PHẠM KHA TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI
22/11/2022 10:46:51

Sáng 21/11/2022, tại phòng họp hội đồng sư phạm, Chi bộ trường THCS Phạm Kha, trực thuộc Đảng bộ xã Phạm Kha tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam theo Quyết định chuẩn y kết nạp đảng viên mới của BTV Huyện uỷ.
Được sự dìu dắt, giúp đỡ của Chi bộ, các đồng chí đảng viên, Hội đồng sư phạm, cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường, quần chúng Nguyễn Đức Việt - Giáo viên trường THCS Phạm Kha đã tự nguyện xin ra nhập Đảng Cộng Sản Việt Nam, được Chi bộ xét và đề nghị với Đảng ủy cấp trên, được Huyện ủy Thanh Miện ra Quyết định chuẩn y kết nạp vào Đảng Cộng Sản Việt Nam đợt 07/11/2022.
Trong thời gian tới, BCH Đảng bộ xã Phạm Kha tiếp tục quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo, đẩy mạnh hơn nữa việc tạo nguồn, bồi dưỡng, giáo dục những quần chúng ưu tú, xem xét đề nghị kết nạp, bổ sung nguồn đảng viên mới cho đảng, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới hằng năm.
Sau đây là một số hình ảnh của Lễ kết nạp đảng viên mới.
NGUỒN:
BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY XÃ PHẠM KHA
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 01 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 156
Trước & đúng hạn: 156
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:31/01/2023 04:46:15)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ PHẠM KHA - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Văn Quynh

Địa chỉ: UBND xã Phạm Kha

Điện thoại: 0986047475

Email: vuvanquynh67@gmail.com

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 4
Tất cả: 17,910