VĂN HÓA-XÃ HỘI
Cuộc bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025 xã Phạm Kha thành công tốt đẹp
19/09/2022 10:33:15

Thực hiện kế hoạch của UBND xã Phạm Kha về bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025. UBND xã đã tổ chức họp bàn, tiến hành rà soát, chỉ đạo triển khai các bước trong công tác bầu cử đúng quy trình, dân chủ, công khai, minh bạch. Công tác chuẩn bị, quy trình giới thiệu, hiệp thương nhân sự được thực hiện chặt chẽ theo đúng hướng dẫn.

Ngày 18/9/2022, đông đảo cử tri là đại diện hộ gia đình đã đi thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Qua đó 03/03 thôn trên địa bàn xã đã hoàn thành xong công tác bầu trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025. Trong đó, 2/3 trưởng thôn tái cử, 3/3 trưởng thôn là Đảng viên.
Các trưởng thôn được cử tri lựa chọn là những người có đủ năng lực, uy tín, có tâm huyết trong cộng đồng dân cư, được tín nhiệm có thể giúp chính quyền địa phương điều hành công việc tại khu dân cư; đưa phong trào phát triển kinh tế - xã hội của từng thôn trên địa bàn nói riêng và xã Phạm Kha nói chung ngày một phát triển đi lên./.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
0%
Số hồ sơ xử lý: 0
Trước & đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:03/12/2022 23:01:44)
Chưa kết nối với Dịch Vụ Công Tỉnh

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ PHẠM KHA - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Văn Quynh

Địa chỉ: UBND xã Phạm Kha

Điện thoại: 0986047475

Email: vuvanquynh67@gmail.com

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 16
Tất cả: 16,458