na
CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
XÃ PHẠM KHA ĐẨY MẠNH GIEO TRỒNG CÂY VỤ ĐÔNG NĂM 2022
03/11/2022 07:58:14

Vụ đông năm 2022, xã Phạm Kha phấn đấu gieo trồng 270ha cây rau màu. Trước những diễn biến bất thường của thời tiết, xã Phạm Kha đã tập trung chỉ đạo, tranh thủ các nguồn lực, tuyên truyền, vận động các hộ nông dân phấn đấu gieo trồng đạt được kế hoạch diện tích cây rau màu vụ đông đề ra.

Nét mới ở vụ đông này, các hộ nông dân của Phạm Kha đã tập trung gieo trồng các loại cây trồng theo hướng thâm canh, tăng vụ, chất lượng hàng hóa, tập trung vào một số cây chủ yếu như: Bắp cải, súp lơ, su hào, các loại rau ăn lá, rau gia vị, cây con giống cây trồng.

Với truyền thống và trình độ thâm canh, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, các hộ nông dân của Phạm Kha đã dần từng bước thay đổi phương thức sản xuất, thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật từ khâu gieo trồng, chăm sóc đến thu hoạch, áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật nhằm hạn chế rủi ro do thiên tai, dịch bệnh, tăng cường cơ giới hóa trong các khâu canh tác, giảm tối đa chi phí đầu vào trong sản xuất, tăng hiệu quả kinh tế trên mỗi đơn vị diện tích.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 01 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 156
Trước & đúng hạn: 156
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:31/01/2023 03:26:45)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ PHẠM KHA - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Văn Quynh

Địa chỉ: UBND xã Phạm Kha

Điện thoại: 0986047475

Email: vuvanquynh67@gmail.com

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 3
Tất cả: 17,909