VĂN HÓA-XÃ HỘI
XÃ PHẠM KHA TỔ CHỨC HỘI TRẠI HÈ NĂM 202
14/08/2022 04:09:46

Trong 02 ngày, t 13 gi 30 phút ngày 13/8/2022 đến 10 gi ngày 14/8/2022, ti sân vn động trung tâm xã, Ban ch đạo hot động hè xã Phm Kha t chc Hi tri hè và Hội thi văn nghệ thanh thiếu nhi hè năm 2022. Ti hi tri hè năm 2022 này có 10/10 chi đội ca 03/03 thôn trong xã tham gia các hot động hè theo kế hoch ca BCĐ. Theo đó, chương trình t chc gm các ni dung như: Cm tri, hi thi văn nghệ thanh thiếu nhi, các trò chơi dân gian như kéo co, nhảy bao, múc nước đổ chai, bt mt đập bưởi, bịt mắt bắt vịt. Sau hơn 02 năm gián đon không t chc được hi tri do nh hưởng ca đại dch Covid-19, năm 2022 này, các hot động hè được t chc tr li và đã thu hút được s quan tâm c vũ động viên ca các tng lp nhân dân. Vi s chun b chu đáo ca BCĐ hot động hè, s quan tâm ch đạo ca c h thng chính tr, s c vũ nhit tình trách nhim ca các tng lp nhân dân, hi tri hè năm 2022 đã thành công tt đẹp. Kết thúc hi tri, BCĐ hot động hè xã Phm Kha đã trao các gii nht, nhì ba, khuyến khích cho các chi đội tham gia hi tri hè năm 2022.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 3726
Trước & đúng hạn: 3726
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:29/09/2023 22:06:07)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ PHẠM KHA - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Cường

Địa chỉ: UBND xã Phạm Kha

Điện thoại: 0974518492

Hmail: nguyenvancuong1973@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 19
Tất cả: 25,311