na
CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
CHI BỘ THÔN ĐỖ THƯỢNG - ĐẢNG BỘ XÃ PHẠM KHA TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI
09/10/2022 09:38:49

Ngày 07/10/2022, Chi bộ thôn Đỗ Thượng, trực thuộc Đảng bộ xã Phạm Kha tổ chức Hội nghị phiên thứ nhất sau Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ, gắn với tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam theo Quyết định chuẩn y kết nạp đảng viên mới của BTV Huyện uỷ.
Thực hiện nghị quyết Đại hội Chi bộ về công tác xây dựng và phát triển Đảng viên mới, trong thời gian qua, Chi bộ đã chỉ đạo tổ chức nhiều phong trào thi đua, tích cực bồi dưỡng, giúp đỡ cán bộ, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân, từ đây, nhiều quần chúng ưu tú đã thấm nhuần về mục đích, lý tưởng của Đảng, trải qua một thời gian rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành trong các phong trào thi đua sôi nổi đó, quần chúng đã tự khẳng định được bản thân, được sự dìu dắt, giúp đỡ của tập thể và các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ. Quần chúng Nguyễn Thị Minh đã tự nguyện xin ra nhập Đảng Cộng Sản Việt Nam. Được Chi bộ xét và đề nghị với Đảng ủy cấp trên, quần chúng Nguyễn Thị Minh được Huyện ủy Thanh Miện ra Quyết định chuẩn y kết nạp vào Đảng Cộng Sản Việt Nam.
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 01 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 156
Trước & đúng hạn: 156
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:31/01/2023 05:00:16)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ PHẠM KHA - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Văn Quynh

Địa chỉ: UBND xã Phạm Kha

Điện thoại: 0986047475

Email: vuvanquynh67@gmail.com

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 4
Tất cả: 17,910