THÔNG BÁO
lịch làm việc của lãnh đạo đảng, chính quyền tuần 38
22/09/2022 09:23:24

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ PHẠM KHA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO

Lịch công tác cơ quan Đảng, chính quyền xã Phạm Kha

tuần 38 (tháng 9 ) năm 2022 ( Từ ngày 19/9/2022 – 23 /9/2022 )

TT

Nội dung

Địa điểm

Người phụ trách

Ghi chú

Thứ hai 19/9/2022

Sáng

Cơ quan làm việc bình thường

Trụ sở UBND xã

 

Chiều

Họp BCĐ Huy động trẻ đến trường Mầm non

Phòng họp gác II, nhà A UBND xã

Đ/c Vũ Văn Quynh

 

Thứ ba 20/9/2022

Sáng

Cơ quan làm việc bình thường

Trụ sở UBND xã

   

Chiều

Cơ quan làm việc bình thường

Trụ sở UBND xã

   

Thứ tư 21/9/2022

Sáng

Lãnh Đạo Đảng ủy, UBND xã họp triển khai đại hội các chi bộ

Phòng họp gác II, nhà B UBND xã

Đ/c Vũ Hữu Vinh

 

Chiều

Cơ quan làm việc bình thường

     

Thứ năm 22/9/2022

Sáng

Lãnh đạo UBND xã họp cùng các hộ có nhóm trẻ dân lập

Phòng họp gác II, nhà A UBND xã

Đ/c Vũ Văn Quynh

 

Chiều

Tiếp đoàn của huyện về rà soát nguồn tuyển quân 2023

Phòng họp gác II, nhà A UBND xã

Ban chỉ huy quân sự huyện

 

Thứ sáu 23/9/2022

Sáng

Cơ quan làm việc bình thường

Trụ sở UBND xã

   

Chiều

Cơ quan làm việc bình thường

Trụ sở UBND xã

   

Ngoài kế hoạch trên, nếu có công việc đột xuất, UBND xã có thể thay đổi thời gian, địa điểm họp theo tình hình thực tế và sự chỉ đạo của cấp trên cho phù hợp./.

Nơi nhận:

- BTV Đảng ủy;

- TT.HĐND – UBND xã;

- Các ngành; cán bộ công chức chuyên môn;

- Lưu: VT.

Phạm Kha, ngày 19 tháng 9 năm 2022

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Vũ Văn Quynh

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2046
Trước & đúng hạn: 2046
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:07/06/2023 16:51:01)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ PHẠM KHA - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Văn Quynh

Địa chỉ: UBND xã Phạm Kha

Điện thoại: 0986047475

Email: vuvanquynh67@gmail.com

Đang truy cập: 10
Hôm nay: 20
Tất cả: 22,168