CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG NGHĨA VỤ QUÂN SỰ XÃ PHẠM KHA VỀ VIỆC KHÁM TRUNG TUYỂN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ NĂM 2023.
05/12/2022 09:43:42

THÔNG BÁO

CỦA HỘI ĐỒNG NGHĨA VỤ QUÂN SỰ XÃ PHẠM KHA

V/v. Khám trung tuyển nghĩa vụ quân sự tại huyện năm 2023

Kính thưa toàn thể nhân dân

Thưa các nam công dân

Căn cứ kế hoạch số 291/KH-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân xã về việc tổ chức xét tuyển, sơ tuyển nghĩa vụ Quân sự và công tác tuyển chọn, gọi công dân lên đường nhập ngũ năm 2023.

Thực hiện lịch khám trung tuyển nghĩa vụ quân sự tại huyện của hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện thanh miện.

Căn cứ vào kết quả khám sơ tuyển NVQS tại xã Phạm Kha vào ngày 09/11/2022 của hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Phạm Kha

. Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã phạm kha thông báo tới các ngành, thành viên hội đồng NVQS, toàn thể nhân dân và các nam công dân đã trúng vòng sơ tuyển nghĩa vụ quân sự tại xã và có lệnh gọi khám trung tuyển nghĩa vụ quân sự tại huyện một số nội dung nhiệm vụ như sau.

1 -Tất cả các nam công dân đã trúng vòng khám sơ tuyển tại xã có lệnh khám trung tuyển tại huyện đúng 12 giờ 45 phút ngày 05 tháng 12 năm 2022 ( tức chiều thứ hai ) có mặt tại nhà văn hóa trung tâm xã Phạm Kha để hội đồng nghĩa vụ quân sự xã tổ chức đưa các công dân có lệnh gọi khám trung tuyển tại huyện xuống tại trạm ytế xã Tứ Cường để tham gia trung tuyển nghĩa vụ quân sự tại huyện. (khi đi đề nghị các nam công dân mang theo lệnh gọi khám tuyển tại huyện, Căn cước công.)

2- Đề nghị các gia đình có con em có lệnh gọi khám tuyển tại huyện đôn đốc con em mình có mặt tại địa phương để tham gia khám trung tuyển nghĩa vụ quân sự tại huyện.

3- Các ngành, thành viên hội đồng được phân công, phụ trách các nam công dân thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng của các nam công dân, tổ chức đến các gia đình mình được phân công phụ trách các nam công dân tuyên tuyền động viên các nam công dân chấp hành nghiêm lệnh gọi khám trung tuyển tại huyện.

4. Lực lượng công an, quân sự tổ chức, quản lý các nam công dân, đôn đốc các nam công dân xuống phòng khám tại huyện đông đủ, chấp hành nghiêm lệnh gọi khám tuyển của Chỉ huy trưởng BCH quân sự huyện.

5. Để đảm bảo an toàn giao thông. Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã tổ chức đưa các nam công dân đi khám trung tuyển tại huyện bằng xe ô tô, đề nghị các công dân không tổ chức đi bằng phương tiện các nhân.

Trên đây là thông báo hội đồng nghĩa vụ quân sự xã phạm kha về việc khám trung tuyển nghĩa vụ quân sự tại huyện năm 2023, những trường hợp cố tình vi phạm, không tham gia khám tuyển phải chịu trách nhiệm trước quy định của pháp luật, đề nghị các ngành thành viên hội đồng, các nam công dân và gia đình có con em tham gia khám trung tuyển tại huyện thực hiện nghiêm nội dung thông báo này./.

TM. HỘI ĐỒNG NGHĨA VỤ QUÂN SỰ XÃ

CHỈ HUY TRƯỞNG. CAO VĂN SỨC

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2046
Trước & đúng hạn: 2046
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:07/06/2023 14:54:23)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ PHẠM KHA - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Văn Quynh

Địa chỉ: UBND xã Phạm Kha

Điện thoại: 0986047475

Email: vuvanquynh67@gmail.com

Đang truy cập: 3
Hôm nay: 11
Tất cả: 22,159