AN NINH-QUỐC PHÒNG
THÔNG BÁO CỦA HĐNV QUÂN SỰ XÃ PHẠM KHA VỀ VIỆC TỔ CHỨC KHÁM SƠ TUYỂN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ NĂM 2023
08/11/2022 05:19:11

Kính thưa toàn thể nhân dân.

Thưa các nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ !

Thực hiện kế hoạch số 291/ KH-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân xã về việc tổ chức xét tuyển, sơ tuyển nghĩa vụ Quân sự và công tác tuyển chọn, gọi công dân lên đường nhập ngũ năm 2023.

Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Phạm Kha thông báo tới các ngành, thành viên hội đồng NVQS, toàn thể nhân dân và các nam công dân nằm trong danh sách đã có lệnh điều khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự tại xã một số nội dung nhiệm vụ như sau.

1. Thời gian khám sơ tuyển NVQS tại xã là 01 ngày mùng 09 tháng 11 năm 2022  tức thứ tư 

Buổi sáng từ 7h30 -10h30

Buổi chiều từ 13h- 16h30

Địa điểm: Tại Trạm y tế xã Phạm Kha

Đề nghị các nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2023 đúng 7 giờ 00 phút ngày 9/11/2022 có mặt tại trạm y tế xã Phạm Kha thực hiện khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023. Khi đi đề nghị các nam công dân mang theo lệnh gọi, giấy khai sinh và căn cước công dân.

2. Đề nghị các gia đình có con em nằm trong danh sách điều khám sơ tuyển đôn đốc con em mình có mặt đúng giờ tại Trạm Y tế tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023.

3. Các ngành, thành viên hội đồng NVQS xã được phân công, phụ trách các nam công dân thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng của các nam công dân, phối hợp với các tổ công tác, các đồng chí thôn đội trưởng đôn đốc các nam công dân chấp hành nghiêm lệnh điều khám có mặt đúng thời gian để thực hiện khám tuyển NVQS năm 2023.

4. Lực lượng công an, quân sự tổ chức quản lý các nam công dân, đôn đốc các nam công dân xuống phòng khám đông đủ, chấp hành nghiêm lệnh gọi khám tuyển của chủ tịch UBND xã

Trên đây là thông báo hội đồng nghĩa vụ quân sự xã phạm kha về việc tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023. Đề nghị các ngành thành viên hội đồng, các nam công dân và gia đình có com em tham gia khám tuyển năm 2023 thực hiện nghiêm nội dung thông báo này./.

TM. HỘI ĐỒNG NGHĨA VỤ QUÂN SỰ XÃ

CHỈ HUY TRƯỞNG

CAO VĂN SỨC

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1961
Trước & đúng hạn: 1961
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:01/06/2023 16:54:29)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ PHẠM KHA - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Văn Quynh

Địa chỉ: UBND xã Phạm Kha

Điện thoại: 0986047475

Email: vuvanquynh67@gmail.com

Đang truy cập: 8
Hôm nay: 30
Tất cả: 22,028