THÔNG BÁO
lịch công tác lãnh đạo cơ quan Đảng, Chính quyền xã Phạm Kha
14/11/2022 04:25:43

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ PHẠM KHA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO

Lịch công tác Lãnh đạo cơ quan Đảng, chính quyền xã Phạm Kha

tuần 47 ( tháng 11 ) năm 2022 ( Từ ngày 14/10/2022 – 18/11/2022 )

TT

Nội dung

Địa điểm

Người phụ trách

Ghi chú

Thứ hai 14/11/2022

Sáng

Cơ quan làm việc bình thường

     

Chiều

Cơ quan làm việc bình thường

     

Thứ ba 15/11/2022

Sáng

Cơ quan làm việc bình thường

     

Chiều

Họp BTV Đảng ủy giữa tháng 11/2022

Phòng họp gác II, Nhà A UBND xã

Đ.c Vũ Hữu Vinh

 

Thứ tư 16/11/2022

Sáng

- Phó Chủ tịch dự công tác an toàn thực phẩm lĩnh vực nông lâm sản và thủy sản 2 ngày từ ngày 15 – hết ngày 16/11/2022

Khách sạn Đồng Xanh - Số 48 Nguyễn Hữu Cầu, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương

   

Chiều

Cơ quan làm việc bình thường

     

Thứ năm 17/11/2022

Sáng

- Chủ tịch UBND xã dự Lễ kỉ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

- Chủ tịch UBND xã và các công chức trực Bộ phận một cửa tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2022 ( cả ngày)

Nhà Văn hóa trung tâm huyện Thanh Miện

Hội trường UBND huyện Thanh Miện

   

Chiều

Họp đánh giá kiểm điểm công tác cán bộ cuối năm

Phòng họp Gác II nhà B UBND xã Phạm Kha

Đ.c Vũ Hữu Vinh

 

Thứ sáu 18/11/2022

Sáng

- Họp hội nghị Công chức

- Văn phòng UBND tập huấn tỉnh về công tác lưu trữ ( cả ngày)

Phòng họp gác II, nhà B UBND xã.

Trường chính trị tỉnh Hải Dương

Đ.c Vũ Văn Quynh

 

Chiều

Cơ quan làm việc bình thường

     

Thứ bẩy 19/11/2022

Sáng

Tổ chức lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam

Nhà văn hóa Trung tâm xã Phạm Kha

Đ.c Vũ Văn Quynh

 

Chiều

       

Ngoài kế hoạch trên, nếu có công việc đột xuất, UBND xã có thể thay đổi thời gian, địa điểm họp theo tình hình thực tế và sự chỉ đạo của cấp trên cho phù hợp./.

Nơi nhận:

- BTV Đảng ủy;

- TT.HĐND – UBND xã;

- Các ngành; cán bộ công chức chuyên môn;

- Lưu: VT.

Phạm Kha, ngày 14 tháng 11 năm 2022

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Vũ Văn Quynh

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2046
Trước & đúng hạn: 2046
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:07/06/2023 17:08:52)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ PHẠM KHA - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Văn Quynh

Địa chỉ: UBND xã Phạm Kha

Điện thoại: 0986047475

Email: vuvanquynh67@gmail.com

Đang truy cập: 10
Hôm nay: 21
Tất cả: 22,169