CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ PHẠM KHA KHÓA XXII, TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 5
11/01/2023 04:34:50

Ngày 10/01/2023, tại nhà văn hóa trung tâm xã, Hội đồng Nhân dân xã Phạm Kha, khóa XXII, tổ chức kỳ họp thứ 5, cuối năm 2022.
Bà Vũ Minh Nguyệt - UV.BTV Huyện ủy, phó chủ tịch HĐND huyện về dự, chỉ đạo, động viên kỳ họp. Cùng dự có đại diện Ban Pháp chế HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện ứng cử tại xã, ông Vũ Hữu Vinh - Bí thư BCH Đảng bộ xã. Cùng các ông, bà trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban chấp hành Đảng bộ, TT. HĐND, lãnh đạo UBND, đại biểu HĐND xã khóa XXII, Trưởng, Phó các tổ chức chính trị - Xã hội. Trưởng các ngành, đoàn thể xã hội. Cán bộ, công chức UBND xã, bí thư các Chi bộ; Trưởng, Phó các thôn; Hiệu trưởng của các trường học, trưởng ban CTMT thôn, HTXDVNN, cán bộ phụ trách đội sản xuất, phòng giao dịch quỹ tín dụng nhân dân Thanh Tùng tại xã Phạm Kha.
Tại kỳ họp này, HĐND xã xem xét, thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH; kết quả thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn xã; đầu tư xây dựng cơ bản, công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường năm 2022 và nhiệm năm 2023. Báo cáo giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân trước kỳ họp thứ năm HĐND xã. Xem xét, cho ý kiến vào báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động của HĐND, các ban của HĐND xã, kết quả chương trình giám sát năm 2022, nhiệm vụ công tác của HĐND, các Ban HĐND xã năm 2023. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ năm. Báo cáo kết quả thẩm tra về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; báo cáo thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết khác trình tại kỳ họp. HĐND xã nghe TT. UBMTTQ xã thông báo hoạt động của mặt trận tổ quốc tham gia xây dựng Chính quyền năm 2022, nhiệm vụ năm 2023.
Trên cơ sở xem xét các tờ trình của UBND xã và báo cáo thẩm tra của các Ban. HĐND xã đã thông qua 04 Nghị quyết, đây là những quyết nghị quan trọng, trong đó có: 01 Nghị quyết về một số giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - Xã hội năm 2023, 01 Nghị quyết về phân bổ nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023, 01 Nghị quyết về dự toán ngân sách và phân bổ ngân sách nhà nước năm 2023, 01 Nghị quyết về quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2022.
NGUỒN:
THƯỜNG TRỰC HĐND XÃ PHẠM KHA
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1961
Trước & đúng hạn: 1961
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:01/06/2023 14:59:23)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ PHẠM KHA - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Văn Quynh

Địa chỉ: UBND xã Phạm Kha

Điện thoại: 0986047475

Email: vuvanquynh67@gmail.com

Đang truy cập: 5
Hôm nay: 22
Tất cả: 22,020