na
CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
PHẠM KHA VỚI NHỮNG THÀNH TỰU NĂM 2022 VỮNG BƯỚC TỰ TIN BƯỚC VÀO NĂM MỚI 2023
03/01/2023 09:05:07

Năm 2022 đã kép lại, năm mới 2023 đã tới, cùng với niềm vui chung của đất nước, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân xã Phạm Kha, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương đang bước vào năm mới 2023 với nhiều niềm tin và niềm vui mới. Đây là năm chúng ta tiếp tục khẳng định sự nỗ lực, phấn đấu của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân xã Phạm Kha, đồng thời để lại những dấu ấn rất quan trọng trên con đường phát triển đi lên của địa phương. Trong niềm vui hân hoan, phấn khởi, mang theo bao dự cảm tốt lành, vào thời khắc chuẩn bị chào đón năm mới 2023, cũng là lúc chúng ta cùng suy ngẫm về một năm đầy nỗ lực đã qua và xác định mục tiêu phấn đấu cho một năm mới với niềm tin và quyết tâm mới.
Năm 2022, trong bối cảnh tình hình thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, từ đây đã tác động tiêu cực đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống sinh hoạt của nhân dân và việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tại địa phương. Song với tinh thần nỗ lực, phấn đấu, khắc phục khó khăn của Đảng bộ, Chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong toàn xã, tình hình kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đạt được những kết quả tích cực.
Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đã thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả. Giá trị của các ngành kinh tế đều tăng so với cùng kỳ năm 2021. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có sự chuyển biến mạnh mẽ, các hoạt động văn hóa, thể thao được triển khai đồng bộ và đạt kết quả tốt, công tác đảm bảo an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, các chế độ, chính sách đối với người có công, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện đúng quy định.
Công tác xây dựng chính quyền được quan tâm đẩy mạnh, cải cách thủ tục hành chính cơ bản đáp ứng yêu cầu. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường, củng cố. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững.
Công tác chính trị, tư tưởng được quan tâm chỉ đạo, công tác tổ chức xây dựng đảng được đẩy mạnh. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tích cực phối hợp triển khai các phong trào thi đua yêu nước, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ổn định, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao.
Năm 2023, là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, triển khai thực hiện Kế hoạch nhà nước 5 năm 2021-2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Phạm Kha lần thứ XXVIII, lµ n¨m tiÕp tôc triÓn khai vµ thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô chÝnh trÞ, kinh tÕ - x• héi t¹i ®Þa ph­¬ng, ®Æc biÖt lµ ra sức thi đua, đoàn kết, thống nhất, chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Nhiệm vụ đặt ra cho Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân xã Phạm Kha, trong năm 2023 là hết sức nặng nề, Song hoàn toàn có thể thực hiện được, nếu chúng ta biết chủ động hơn, sáng tạo hơn và nêu cao quyết tâm hơn nữa trong quá trình cụ thể hóa, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống bằng một tư duy mới, cách làm mới, quyết liệt, hiệu quả và đầy trách nhiệm trước nhân dân và toàn xã hội.
Mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là người đứng đầu cấp uỷ Đảng, Chính quyền, Đoàn thể trong hệ thống chính trị, quán triệt, triển khai, nghiêm túc và gương mẫu thực hiện nhiệm vụ, tăng cường xiết chặt kỷ luật, kỷ cương, biến lời nói thành hành động, tạo sự bứt phá mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - Xã hội, thúc đẩy đổi mới, vì sự phát triển của quê hương xã Phạm Kha.
Mặc dù ở phía trước vẫn còn không ít khó khăn, thách thức, song với truyền thống của quê hương, bản lĩnh, trí tuệ, sự đoàn kết, thống nhất của đất và con người xã Phạm Kha, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân xã Phạm Kha tự hào với những thành tích đã đạt được năm 2022, vững bước tự tin bước vào năm mới và nhất định sẽ hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu nhiệm vụ kinh tế - Xã hội năm 2023.
NGUỒN:
BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY TỬ XÃ PHẠM KHA
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 913
Trước & đúng hạn: 913
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:28/03/2023 13:44:22)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ PHẠM KHA - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Văn Quynh

Địa chỉ: UBND xã Phạm Kha

Điện thoại: 0986047475

Email: vuvanquynh67@gmail.com

Đang truy cập: 3
Hôm nay: 17
Tất cả: 19,651