na
CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ PHẠM KHA TỔ CHỨC GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ NĂM 2022
12/10/2022 04:11:16

Ngày 12/10/2022, Thường trực HĐND xã Phạm Kha tổ chức giám sát chuyên đề năm 2022 đối với các đơn vị:
* Buổi sáng: Giám sát tại trường THCS trong việc triển khai, quản lý, sử dụng nguồn vốn huy động đóng góp của học sinh theo quy định và các nguồn xã hội hóa, vận động, tài trợ, ủng hộ năm học 2021-2022.
* Buổi chiều: Giám sát UBND xã trong việc xử lý đất rôi dư, xen kẹp năm 2021 và công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho các hộ dân.
Thông qua giám sát, đánh giá thực tế công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai việc quản lý, sử dụng các nguồn thu của học sinh theo quy định và các nguồn tài trợ, hỗ trợ, ủng hộ giáo dục đối với trường THCS. Đánh giá thực tế kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện xử lý đất dôi dư và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho các hộ nhân dân đối với Ủy ban nhân dân xã.
Các đơn vị được giám sát, đã chủ động chuẩn bị tốt tài liệu Báo cáo, hồ sơ, sổ sách cần thiết, giải trình làm rõ những vấn đề mà đoàn giám sát quan tâm. Đoàn giám sát ghi nhận và đánh giá cao những kết quả tích cực các đơn vị đã đạt được, đồng thời cũng chỉ rõ những tồn tại hạn chế các đơn vị cần phải khắc phục trong thời gian tới.
NGUỒN:
THƯỜNG TRỰC HĐND XÃ PHẠM KHA
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 01 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 156
Trước & đúng hạn: 156
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:31/01/2023 03:22:29)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ PHẠM KHA - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Văn Quynh

Địa chỉ: UBND xã Phạm Kha

Điện thoại: 0986047475

Email: vuvanquynh67@gmail.com

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 3
Tất cả: 17,909