VĂN HÓA-XÃ HỘI
Đoàn thanh niên tham gia hỗ trợ phân loại,lưu trữ hồ sơ năm 2022
18/06/2022 09:33:17

Thực hiện chương trình công tác và kế hoạch triển khai hoạt động đột phá năm 2022. Thực hiện sự chỉ đạo của Huyện Đoàn Thanh Miện thành lập đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ lực lượng công an huyện Thanh Miện thực hiện giai đoạn 1- Phân loại, lưu trữ hồ sơ công dân để cấp mã định danh năm 2022.

Để góp phần thực hiện tốt quá trình chuyển đổi số trên địa bàn huyện. Ngày 17, 18/6/2022 BCH đoàn xã đã phân công lực lượng thanh niên tình nguyện đoàn viên tham gia hỗ trợ lượng công an huyện Thanh Miện thực hiện giai đoạn 1- Phân loại, lưu trữ hồ sơ công dân để cấp mã định danh năm 2022.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 3726
Trước & đúng hạn: 3726
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:29/09/2023 20:34:05)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ PHẠM KHA - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Cường

Địa chỉ: UBND xã Phạm Kha

Điện thoại: 0974518492

Hmail: nguyenvancuong1973@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 3
Hôm nay: 18
Tất cả: 25,310