na
VĂN HÓA-XÃ HỘI
TUỔI TRẺ PHẠM KHA HĂNG HÁI VIẾT ĐƠN TÌNH NGUYỆN NHẬP NGŨ PHỤC VỤ QUÂN ĐỘI
27/10/2022 03:02:06

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng cho rằng: “Thanh niên là rường cột nước nhà, là chủ nhân tương lai của đất nước, đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”… Điều đó, khẳng định vai trò của thanh niên vô cùng to lớn và bao trùm rất nhiều lĩnh vực. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Thanh niên Việt Nam luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; trung thành, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; nêu cao tinh thần yêu nước, sẵn sàng hy sinh vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Thanh niên hiện nay, trong đó không ít bạn trẻ có trình độ học vấn cao luôn sẵn sàng nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Đây là điều rất đáng phấn khởi và là nhân tố quan trọng góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Được học tập, rèn luyện trong môi trường quân đội là vinh dự, tự hào cũng là trách nhiệm của thanh niên để được đóng góp một phần nhỏ bé của mình vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Cùng với tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ Phạm Kha đã và đang có những đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Những năm qua xã Phạm Kha là địa phương trong top đầu của huyện trong công tác tuyển chọn và gọi công dân lên đường nhập ngũ, số lượng và chất lượng tuyển quân luôn đạt và vượt mức kế hoạch, chỉ tiêu trên giao. Thanh niên Phạm Kha với truyền thống “Thóc không thiếu một cân - Quân không thiếu một người”, cùng với phong trào thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ là phong trào có có sức lan tỏa mạnh mẽ trong đoàn viên thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Năm 2020 xã Phạm Kha có 20 thanh niên lên đường nhập ngũ 100% các nam thanh niên đều viết đơn tình nguyện nhập ngũ, năm 2021 có 21 thanh niên lên đường nhập ngũ trong đó 20 thanh niên viết đơn tình nguyện, năm 2022 có 18 thanh niên lên đường nhập ngũ cả 18 thanh niên đều viết đơn tình nguyện. Đây là những kết quả đáng phấn khởi và tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Phạm Kha, bản thanh các thanh niên, gia đình dòng họ đã có những người con ưu tú, hăng hái lên đường đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mùa tuyển quân năm 2023 này sau khi Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã triển khai kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023. HĐNVQS xã đã đón nhận được những lá đơn tình nguyện của các nam thanh niên:

1. Anh Phạm Văn Kiên sinh ngày 19/12/2004

2. Anh Phạm Phú Quý sinh ngày 9/11/2003

3. Anh Trần Trọng Lân sinh ngày 10/1/2004

4. Anh Lưu Bảo Lộc sinh ngày 8/12/2004

5. Anh Nguyễn Đức Hùng sinh ngày 15/5/2004

6. Anh Phạm Anh Huy sinh ngày 30/12/2004

Thông qua những lá đơn các bạn trẻ gửi gắm mong muốn được cống hiến một phần nhỏ bé của mình cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu. HĐNVQS xã Phạm Kha nhiệt liệt biểu dương tinh thần trách nhiệm, xung kích tình nguyện của các nam thanh niên đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Trong những ngày tiếp theo, để tiếp nối truyền thống quê hương, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ HĐNVQS xã tiếp tục kêu gọi các nam thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ viết đơn tình nguyện nhập ngũ phục vụ quân đội. Đơn tình nguyện của thanh niên gửi về HĐNVQS xã thông qua BCH quân sự xã hoặc BCH Đoàn xã Phạm Kha.

Tiếp nối truyền thống cách mạng của quê hương, tin tưởng rằng các nam thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ xã Phạm Kha sẽ hăng hái hơn nữa viết những lá đơn tình nguyện nhập ngũ phục vụ quân đội để qua đây đóng góp một phần tài năng, sức trẻ của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 01 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 156
Trước & đúng hạn: 156
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:31/01/2023 03:59:46)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ PHẠM KHA - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Văn Quynh

Địa chỉ: UBND xã Phạm Kha

Điện thoại: 0986047475

Email: vuvanquynh67@gmail.com

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 4
Tất cả: 17,910