Loại văn bản:
Nội dung:
Số hiệuNgày ban hànhTrích dẫnCQ ban hànhTải file
256/TB-UBND 09/09/2022 Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận Một cửa của Xã Phạm Kha đến thời điểm 09 tháng 9 năm 2022 UBND xã pha kha Tải file Tải về
252/TB-UBND 29/08/2022 thông báo nghỉ lễ 02/9/2022 UBND xã Phạm Kha Tải file Tải về
54/QĐ-UBND 22/08/2022 công bố ngày bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025 UBND xã pha kha Tải file Tải về
2175 /TB-UBND 11/08/2022 về việc tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cộng đồng và cá nhân có liên quan vào dự thảo Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 UBND tỉnh Hải Dương Tải file Tải về
233/TB-UBND 21/07/2022 Về việc niêm yết công khai danh mục TTHC được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh UBND xã Phạm Kha Tải file Tải về
129/TB-UBND 27/04/2022 Thông báo nghỉ lễ giải phóng Miền nam 30/4 - Quốc té lao động 01/5/2022 UBND xã Phạm Kha Tải file Tải về
114/TB-UBND 08/04/2022 Thông báo nghỉ lễ ngầy Giỗ Tổ Hùng Vương ( 10/3) âm lịch UBND xã Phạm Kha Tải file Tải về
94/TB-UBND 23/03/2022 Niêm yết danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Hải Dương UBND xã Phạm Kha Tải file Tải về
13/NQ-HĐND 13/01/2022 về một số giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022 HĐND xã Phạm Kha Tải file Tải về
14/NQ-HĐND 13/01/2022 dự toán ngân sách Nhà nước cấp xã năm 2022 HĐND xã Phạm Kha Tải file Tải về
200/TB-UBND 20/12/2021 Về việc công khai danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực Tài chính – Kế toán thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã UBND xã Phạm Kha Tải file Tải về
35/QĐ-UBND 22/09/2021 Phân công nhiệm vụ cho lãnh đạo UBND xã, cán bộ công chức UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026 UBND xã Phạm Kha Tải file Tải về
34/QĐ-UBND 21/09/2021 Ban hành quy chế làm việc của UBND xã Phạm Kha, nhiệm kỳ 2021-2026 UBND xã Phạm Kha Tải file Tải về
142/TB-UBND 15/09/2021 việc niêm yết công khai thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết củaUBND xã theo Quyết định số 2361/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương UBND xã Phạm Kha Tải file Tải về
143/TB-UBND 15/09/2021 niêm yết công khai thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã theo Quyết định số 2134/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương UBND xã Phạm Kha Tải file Tải về
144/TB-UBND 15/09/2021 niêm yết công khai thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã theo Quyết định số 2182/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 của chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương UBND xã Phạm Kha Tải file Tải về
146/TB-UBND 15/09/2021 danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại bộ phận một cửa xã Phạm Kha đến thời điểm ngày 15/9/2021 UBND xã Phạm Kha Tải file Tải về
42'QĐ-UBND 13/07/2021 Về việc Kiện toàn Ban biên tập cổng thông tin điện tử xã Phạm Kha UBND xã Phạm Kha Tải file Tải về;Tải về;
84/TB-UBND 28/05/2021 Về việc thay thế danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã theo Quyết định số 1461/QĐ-UBND ngày 17/5/2021 của chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương UBND xã Phạm Kha Tải file Tải về
68/TB-UBND 29/04/2021 thông báo về việc nghỉ lễ 30/4 - 01/5 UBND xã Phạm Kha Tải file Tải về
12
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
0%
Số hồ sơ xử lý: 0
Trước & đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:06/12/2022 18:52:41)
Chưa kết nối với Dịch Vụ Công Tỉnh

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ PHẠM KHA - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Văn Quynh

Địa chỉ: UBND xã Phạm Kha

Điện thoại: 0986047475

Email: vuvanquynh67@gmail.com

Đang truy cập: 4
Hôm nay: 20
Tất cả: 16,543